Att driva företag är en komplex sysselsättning, som involverar en rad olika aktiviteter, varav många kan upplevas konkurrera med den tid du behöver lägga på själva kärnverksamheten. Ekonomin ska bokföras, lokaler ska städas, etc. Samtidigt ska man vara tillgänglig på telefon för att inte riskera att missa något samtal, och därmed gå miste om nya kunder, som i verksamheten i sin tur är beroende av.

På samma sätt som det är bra, och oftast värt det, att anlita en revisor för bokföringen, så kan det vara bra att anlita extern hjälp för telefonpassning. Detta gäller inte minst om du är i en bransch där servicefaktorn är viktig, och det är den ju oftast. Att alltid finnas tillgänglig i telefon, och hantera telefonsamtal på ett tillmötesgående sätt, kan vara väldigt viktigt för ett företag.

Ökad lönsamhet

Oavsett vad man kallar tjänsten – den går under så vitt skilda namn som svarstjänst, telefonservice, telefonisttjänst och telefonpassning – så är fördelarna uppenbara. Nöjda kunder, hög servicenivå och en högre lönsamhet är några av dem. Telefonpassning kan hjälpa företaget med telefonsamtal dygnet runt om så krävs, och gör att man kan få nödvändig tid över till annat.

Telefonpassning går till på så sätt att de som anlitas för tjänsten tar emot ert samtal med önskad hälsningsfras, och sedan kopplar ut samtalet till efterfrågad person. Om ni är upptagna så tas meddelanden, som då kan överblickas via till exempel e-post. Samtalen filtreras dessutom, och vissa av dem kan härledas till er hemsida, eller till er e-mail.

Ofta sköts kontakten med företaget som sköter telefonpassningen via en app eller ett liknande system, som gör även den kontakten optimerad, automatiskt och lätthanterlig.