Takläggning är en konst som varje år har stor betydelse för många svenskar. Vi lever i ett klimat som oavsett årstid varierar kraftigt och därför är det otroligt viktigt att takläggningen görs med största möjliga precision och noggrannhet. Inte alla takläggare garanterar detta, men det finns de som håller måttet!

Takläggning har inte heller bara med hantverket att göra. Det är också oerhört viktigt att välja rätt takmaterial för rätt hus och rätt omständigheter. Beroende på vilket takmaterial du väljer kommer du få mer eller mindre praktiska och estetiska fördelar. Med takpapp blir kostnaden lägre än med till exempel lertegel, men då blir också skyddet sämre och det brukar oftast resultera i underhållskostnader längre fram.

Med betongtegel får du lite av varje och det är ett väldigt tåligt takmaterial som klarar av det nordiska klimatets prövningar och som garanterar husägarna ett skydd under en lång tid framåt. Det är dock viktigt att betona att val av takmaterial måste baseras på varje enskilt hus, dess förutsättningar och takkonstruktion. Att välja enbart baserat på stil eller utseendet brukar bli dåligt i längden.

Väljer du takpapp eller betongtegel kan du på egen hand lägga takmaterialet. Däremot kräver takläggning en hög yrkesskicklighet och är man inte säker på att man själv har det som krävs kan det vara klokt att låta ett proffs göra jobbet!

Taket ska skydda dig och din familj mot kyla, regn och rusk. Att rätt takmaterial väljs är lika viktigt som att det läggs med precision. Det kan vara bra att tänka på innan projektet sätter igång!