Det finns en trend i samhället som innebär att många gör saker på egen hand och utan att ta professionell hjälp. Detta gäller renovering, tillbyggnader och för olika reparationer. I många fall kan detta fungera okej, men i vissa fall så blir det ett avsevärt mycket sämre resultat än vad man förväntat sig. I en del fall blir följderna dessutom rent katastrofala. I en tid där nästan varje tv-program innehåller gör-det-själv-tips så kan det vara läge att visa på motsatsen: därför behöver du anlita en snickare.

Man glömmer bort att en snickare – eller någon annan yrkesman – har specialkunskaper och utbildning som ger ett bättre resultat. Man betalar, helt enkelt, för en professionell tjänst som innebär ett vackrare, säkrare och mer hållbart jobb.

Undvik onödiga risker

Gör man saker och olika projekt på egen hand och utan några andra kunskaper än olika youtube-videos så löper man en stor risk i att bli besviken. Det innebär även att man exponerar sig själv – och andra – för risker då exempelvis en tillbyggnad kan vara felkonstruerad och inte klara av att bära den tyngd som den utsätts för. Vi tänkte räkna upp några fördelar som finns i att anlita en snickare idag.

Här är två fördelar med en snickare

Bättre jobb. Den stora fördelen ligger i det uppenbara: du får ett perfekt jobb som utförts enligt konstens alla regler. Till detta får du även en garanti på jobbet och den ger ytterligare säkerhet.

Rot-avdraget. Många väljer att göra jobb på egen hand av den enkla anledningen att det blir billigare. Vi skulle – med tanke på risken i att jobbet måste göras om – säga att det inte stämmer. Dessutom kan man idag använda rot-avdraget och genom detta dra av 30% av den totala arbetskostnaden för en snickare; detta är personligt och går att använda upp till 50.000 kronor/år. Det gör skillnad!