Inom VVS-branschen finns allt från värme till avloppssystem där den större delen av arbetet innefattar arbete av rör. De rör som finns bakom alla väggar i byggnader, som vi oftast inte ser, försörjer vardagligen med vatten och värme till våra hem. Dessa rör finns i allt från kontor till lägenheter, och utgör en viktig del i vardagslivet för varje individ. Dessa rör hanteras av VVS-experter som hanterar en stor del av alla byggnadsprocesser, vare sig det är ett lägenhetsbygge eller konstruktion av större salar och arenor. För att kunna behålla en stabilt och funktionell byggnation, så ska all hantering av vattenledningar, avlopp och ventilation ske av arbetare inom VVS. Alla rör som finns i varje hem utgör ett unikt system för att kunna få tillgång till vatten, men också kunna skapa ett funktionellt system för avlopp. Inom VVS är även värme och ventilation ett viktigt område för att behålla en behaglig temperatur, men även så att man kan styra det efter egna behov. Ventilationen är också i stark fokus för att kunna behålla en bra luftnivå och undvika fukt.

Allt som behandlas av kunniga inom VVS sker till stor del genom rör där man styr vatten, avlopp och ventilering. Dessa rör finns runt omkring oss i våra hem, kontor, idrottssalar och en rad andra byggnader. Genom att bygga ett nätverk av rör så kan man driva funktionella hem för att skapa ett behagligt klimat inomhus, samt få tillgång till vatten. Rören används dagligen där vatten och luft passerar dagligen, vilket också innebär att de behöver underhållas. Inom VVS-branschen kan man därför finna expertis som reparerar dessa vid skador, men också hjälper till att skapa ett funktionellt nätverk av rören. Detta gör att man idag kan få tillgång till vatten i varje del av byggnaden, men också få varje rum att värmas och ventileras på en bra nivå.

Ett enkelt exempel kan vara att ett ventilationssystem behövs i ett badrum där ånga skapas efter varje dusch, eller ett avloppssystem som ger tillgång till att kunna använda badrummet. Då allt detta styrs via rör som finns runt omkring byggnationen så bör detta tas hand om av experter inom VVS, som också har kännedom om rätt rörtyper, samt vart behovet finns. Rörarbeten utgör en mycket viktig del i vardagslivet i varje enskilt hem och kontor, som också kräver rätt expertis.