Grönstarr, även kallad glaukom är en sjukdom som angriper ögats synnerv. Denna ögonsjukdom leder över tid till ett försämrat synfält. Sjukdomen är ganska vanlig och kan både uppträda plötsligt och utvecklas över tid. Det är dock ett ganska ovanligt tillstånd hos personer under 50 år.

Det finns lite olika versioner av grönstarr, men manifesterar sig som en tryckstegring i ögat. Sjukdomen brukar upptäckas först när problemet har gått så långt att det orsakar synproblematik av något slag.

Flera olika behandlingsalternativ

Glaukom behandlas vanligtvis på ett av tre olika sätt: genom operation, via ögondroppar, eller med hjälp av laserbehandling. Det vanligaste är att man behandlar med ögondroppar som har trycksänkande effekt. Om dessa inte skulle hjälpa så gör man ett ingrepp i form av en operation. Åtgärderna kan inte bota sjukdomen, men fungerar förebyggande, samt kan bromsa dess förlopp på ett ganska bra sätt.

Att ha grönstarr behöver alltså inte vara en så negativ dom som man kanske först tror. Ögondroppar, operation, eller nya, moderna laserbehandlingar kan säkerställa att sjukdomen hålls på en hanterbar nivå, och att livskvaliteten inte behöver sjunka drastiskt.

De flesta ögonkliniker kan idag ge bra behandling gentemot sjukdomen, och den medicinska utvecklingen när det gäller ögonbehandlingar är ständigt under utveckling, vilket gör att det finns anledning att se positivt på framtiden för personer som drabbats av grönstarr eller andra liknande ögonsjukdomar.