Om ditt bolag är i behov av bättre kassaflöde eller vill utöka de likvida medel som finns i bolaget så kan factoring vara rätt för just dig och din organisation eller företag. Allt fler företag runt om i Sverige väljer numera att använda sig av factoring för att få ett bättre kassaflöde och det är inte så konstigt varför det är så.

Factoring innebär att du belånar företagets kundfordringar, det kan till exempel gå till som så att ditt företag får in en faktura som ni vidarebefordrar till finansbolaget på fakturadagen. Finansbolaget upplyser då mottagaren av fakturan att denna ska betalas till finansbolaget. Du som står som avsändare på fakturan får direkt upp till 90% av det fakturerade beloppet, samtidigt står oftast finansbolaget för att driva in fakturan vid eventuell försening och att hantera det administrativa. Som företagare kan du således trygga ditt kassaflöde med hjälp av factoring samtidigt som du slipper det administrativa arbete som tillkommer vid eventuella förseningar och uteblivna betalningar.

Där finns många bolag på marknaden som sysslar med just factoring i Umeå och det är således viktigt att du som företagare läser på ordentligt vilka villkor som gäller hos varje unikt finansbolag. Vissa bolag kanske är bättre på factoring inom just den sektor där du bedriver din verksamhet och det är då viktigt att du gör efterforskning. I Sverige finns där ett antal större finansbolag, dessa är oftast de bästa att vända sig till då de oftast hanterar stora mängder fakturor per år och därav kan du som enskild företagare lita på att allt går rätt till.

  • Factoring med regress – Vid factoring med regress gäller att om fakturan inte betalas inom ett visst antal dagar så återköps fakturan av bolaget igen. Bolaget eller uppdragsgivare tar således på sig kreditrisken.
  • Factoring utan regress – Vid factoring utan regress ligger kreditrisken helt och hållet hos finansbolaget som köpt fakturan och även de finansiella följder som kommer av en utebliven betalning vilar helt på finansbolaget istället för uppdragsgivaren.