Ju högre upp i näringskedjan man kommer, desto känsligare blir proceduren i samband med en anställning. Bra chefer växer inte på träd, och tyvärr så kan ett felbeslut föra med sig stora konsekvenser – både kort- och långsiktiga. Därför bör man som företag vända sig till de som äger förmågan att hitta rätt person för ledarrollen. Det sker via en executive search.

Så rekryteras er nästa chef

Om en högre position ska tillsättas och man väljer att anlita ett rekryteringsföretag för den specifika lösningen vid namn executive search – vad kan man förvänta sig? Man kan förvänta sig hårt arbete, man kan förvänta sig att varenda sten blir vänd, man kan förvänta sig fingertoppskänsla och man kan förvänta sig – minst – tre stycken toppkandidater presenteras för slutintervjuer.

Det första steget är dock att man tillsammans med rekryteringsföretaget går igenom vad man behöver, vilka specifika krav man ställer, vilka behov som finns, personlighet som önskas och ger detaljer angående exempelvis ålder och erfarenhet. Utifrån dessa fakta kan sedan en executive search påbörjas.

Headhunting och tidigare ansökningar

Den jakten sker via headhunting – man vet om ett antal personer som är intressanta för tjänsten, den kan ske via tidigare ansökningar och den kan ske via mun-öra-vägen. Den senare innebär att man, så att säga, viskar lätt i rätt öron och att man genom detta också kan få reda på om någon person i en nuvarande chefsposition skulle kunna tänka sig att byta jobb. Alla sätt är egentligen tillåtna.

Rekryteringsföretag jobbar mer på djupet och använder kontaktnät på ett annat sätt än vad man som vanlig företagare kan göra. Det bär också frukt. Det som till en början känts hopplöst blir i slutändan ofta väldigt bra: man får intressanta namn presenterade och kan – via slutintervjuer – också se vilken av dessa som bäst passar företaget profil och behov.